Menu

Varování

Na základě vládních opatření je muzeum pro veřejnost uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Vagonářské muzeum

Za dotační podpory Moravskoslezského kraje v programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016 - dotační titul 1" se v muzeu uskutečnil projekt "Revitalizace části expozice Vagonářského muzea ve Studénce" spočívající v úpravě stávajích prostor do nového hávu a vytvoření výstavního sálu s dětským koutkem a přednáškovým sálem. V roce 2017 jsme získali dotaci z MSK na další revitalizaci muzea.

Muzeum se nachází ve Studénce již od roku 1956, sídlí ve věžovité části místního zámku

Vývoj dopravy, vznik nejstarších železnic

Vývoj dopravy,
vznik nejstarších železnic

Expozice v zámecké věži zabírá celkem tři poschodí. Začátek prohlídky je ve třetím poschodí. Návštěvník se zde může seznámit s vývojem dopravy od středověku až po vznik nejstarších železničních tratí. Od první koněspřežné dráhy, po bouřlivě se rozpínající železniční tratě v celé Evropě, umožněné nahrazením koňské tažné síly silou páry, kterou představovala nově sestrojená parní lokomotiva.

Tuto část uzavírá prezentace výrobců železniční techniky na přelomu 19. a 20. století, v době, kdy byla založena i vagónka ve Studénce. Z oken tohoto poschodí je navíc nádherný pohled na panorama Beskyd.

Vagonka Studénka

Vagonka Studénka

Muzeum bylo koncipováno jako podnikové muzeum vagonky ve Studénce a druhé poschodí je věnováno založení samotné vagonky, jejího postupného budování a přehledu prvních výrobků. Expozice pokračuje prezentací výroby osobních, motorových i nákladních vozů všech druhů a typů.

Posouvá se v čase a dokumentuje výrobu speciálních vozů pro doly a hutě, prototypů a sériovou výrobu elektrických motorových jednotek pro příměstskou dopravu (pantografy) a začátek výroby prvních moderních čtyřnápravových motorových vozů pro ČSD, včetně přípojných vozů. Je zde rovněž ukázán přechod k čtyřnápravovým kotlovým vozům ve všech provedeních s ohledem na přepravovaný náklad. Dva relativně samostatné bloky dokumentují vojenskou výrobu pro potřeby státu a nepříliš na veřejnosti známou výrobu letadel. Expozice končí v této části rokem 1966.

Modelová dráha

Galerie,
modelová dráha…

V prvním patře se návštěvníkům otevírá nový prostor. Byly zde odhaleny původní zámecké interiéry a na návštěvníky tak dýchne duch starých časů. Čeká zde multifunkční sál s galerií, odpočinková zóna a především originální vagonářský hrací koutek pro děti.

Závěrečnou část prohlídky našeho muzea představuje sál s modelovou dráhou, kde je umístěna funkční dráha 6 x 1,5 m se dvěma okruhy kolejiště v měřítku 1:87 (H0).

V modelovém sále se technické snoubí s romantickým a tak zde můžete mimo jiné obdivovat část zachovaných obrazů z původního zámeckého inventáře.

Návštěvníci zde mají možnost zakoupit si i drobné upomínkové předměty - turistické známky, pohlednice, fotografie. Zde také prohlídka našeho muzea končí. Celé muzeum bylo tvůrci pojato jako dokumentační, kdy se snaží na mapách, nákresech, fotografiích a modelech představit návštěvníkům v ucelené podobě historii dopravy obecně a historii jednoho z významných podniků, který svými výrobky výrazně ovlivňoval železniční provoz na našich tratích.