Menu

Varování

Na základě vládních opatření je muzeum pro veřejnost uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Vagonářské muzeum uzavřeno od 12.10. do 25.10.2020

Vagonářské muzeum uzavřeno od 12.10. do 25.10.2020

Usnesení vlády ČR č. 996 platné od 12. do 25. října 2020

Zakazují se:

  • Návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
  • Hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.
  • Kongresy a jiné vzdělávací akce.
  • Provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin.

Sledujte aktuální informace na http://koronavirus.mzcr.cz