Menu

Varování

Vagonářské muzeum uzavřeno do března 2024.

Nová expozice - Obchodní škola československých legionářů - invalidů

Nová expozice - Obchodní škola československých legionářů - invalidů

17. listopadu byla pro věřejnost otevřena nová část expozice, která je volně přístupná a to zdarma. Otevřena bude dle otevírací doby Vagonářského muzea.

Historie zámku sahá daleko do minulosti, první písemný doklad se pojí k roku 1525, kdy se vlastníky stala větev Bílkovských z Fulštejna. V této době je zde uváděna tvrz, která byla později přestavěna na zámek. Majitelé se zde střídali. Posledními majiteli zámku byla šlechtická rodina Blücherů z Wahlstattu, která vlastnila zámek a přilehlé statky do roku 1936 (prodej Obci Studénka).

V letech 1919 – 1923 hrabě L. Blücher pronajímá část prostor zámku legionářům, kteří zde měli po dobu čtyř let legionářskou školu (každý rok pro 40 legionářů invalidů)

Zdroj:  SOkA N. Jičín, fond Archiv Obce Studénka 1694 – 1945, i.č.64

Nová expozice - Obchodní škola československých legionářů - invalidů
 
Nová expozice - Obchodní škola československých legionářů - invalidů
 
Nová expozice - Obchodní škola československých legionářů - invalidů
 
Nová expozice - Obchodní škola československých legionářů - invalidů
 
Nová expozice - Obchodní škola československých legionářů - invalidů
 
Nová expozice - Obchodní škola československých legionářů - invalidů
 
Nová expozice - Obchodní škola československých legionářů - invalidů